Terveys

Espanjanvesikoira on keskimäärin terve rotu.

Espanjanvesikoirien rotumääritelmän mukaisessa rakenteessa ei ole sellaisia korostettuja piirteitä, jotka altistaisivat sen rakenteellisille vioille tai lisääntymisongelmille. Kuitenkin, kuten kaikissa koiraroduissa, myös espanjanvesikoirissa on tiettyjä sairauksia ja vikoja, jotka voidaan laskea rodulle ongelmaksi.
PEVISA on Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma.

Espanjanvesikoirien osalta tähän kuuluvat lonkkanivelen kasvuhäiriö (”lonkkavika”), kyynärnivelen kasvuhäiriö (” kyynärvika”) ja tietyt silmäsairaudet (kaihi, PRA, PHTVL/PHPV asteet 2–6, gRD tai tRD).

Lonkkaniveldysplasiaa on rodussa ollut ja tulee varmaan jonkin verran myös olemaan. Tosin sen esiintyvyys on saatu pienenemään lonkkakuvausten lisäännyttyä ja jalostusvalintoja tekemällä. Silmäsairaudet ovat lisääntyneet rodussa viime vuosina. Suurin osa silmäsairauksista on asteeltaan lieviä ja vähän koiraa vaivaavia.

Rodussa esiintyy useita eri sairauksia ja vikoja, joita eivät ole mukana PEVISA- ohjelmassa.

Autoimmuunisairaudet ovat ongelma rodussa. Kilpirauhasen vajaatoiminta on
selkeästi näistä tällä hetkellä merkittävin, mutta allergiat ja atopiat sekä mm. haiman
vajaatoiminta ja IBD ovat merkittäviä autoimmuunisairauksia. Autoimmuunisairauksien
vastustaminen on hankalaa, koska niiden periytyvyydestä ei ole selkeää käsitystä ja rodun
jalostuspohja on kapea.

Espanjanvesikoirilla on todettu myös alla olevia vikoja ja sairauksia:

 • ihosairaudet (follikulaarinen dysplasia FD, sebaceous adenitis SA)
 • haiman vajaatoiminta
 • IBD (Inflammatory Bowel Disease, krooninen suolistosairaus)
 • allergia ja atopia
 • epilepsia
 • varvasanomalia
 • kivesvika
 • leukaluiden kehityshäiriöt (purentaviat) ja hammaspuutokset
 • diabetes eli sokeritauti
 • sydänviat
 • ruokatorven laajentuma eli megaesofagus
 • kasvaimet

Suurin terveysongelma rodun parissa on se, että kaikista sairauksista tai vioista ei kerrota julkisesti.

Meidän tavoitteenamme on ilmoittaa kaikki todetut sairaudet Vesikoirat ry:n alaiselle espanjanvesikoirien jalostustoimikunnalle. Tämän takia toivomme, että kasvattien omistajat ilmoittavat meille koiran sairastumiset.

Comments are closed.